Yksilö- ja perheterapia

Kehonkieli on ensimmäinen kielemme. Vauva kommunikoi häntä hoitavien henkilöiden kanssa liikkeiden, eleiden ja äänten avulla. Vaikka sanat vähitellen nousevat keskeiseen osaan kommunikaatiossa, pysyvät kehonkieli ja liike tärkeänä vuorovaikutuksen väylänä ihmissuhteissamme. Tanssi-liiketerapia (TLT) lähestyy ihmistä kehollisuuden ja liikkeen näkökulmasta. Se on psykoterapian soveltava muoto, ja kuuluu luovien terapioiden ryhmään, kuten musiikkiterapia, kuvataideterapia ja draamaterapia. TLT:tä voidaan käyttää kuntoutus- tai hoitomuotona sekä sen sovelluksia laajasti hyvinvoinnin tukena eri ihmisryhmille

Tanssi-liiketerapia vaikuttaa niin sensori-motorisella, emotionaalisella kuin kognitiivisella kokemisen tasoilla ja mahdollistaa niiden integraatiota. Se tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden oman kehon fyysiseen aktivoimiseen, ja kehittää kehotietoisuutta sekä kehonhahmotusta. Kehotietoisuutta tarvitaan kehon toiminnan ohjaamisessa sekä omien reaktioiden tunnistamisessa. Tanssi-liiketerapia auttaa asiakasta tunteiden tiedostamisessa ja säätelyssä. Se auttaa ymmärtämään tunteisiin liittyviä fysiologisia prosesseja, jolloin tunnekokemuksista tulee tietoisempia ja tunteita on helpompi tunnistaa, käsitellä ja työstää. Liike antaa mahdollisuuden tunteiden turvalliseen ilmaisemiseen ja voi luoda väylän myös niiden sanallistamiseen. Tanssi-liiketerapia antaa tilaa myös asiakkaan varhaisten kokemusten ilmaisemiselle. Ylipäänsä psyyken tiedostamattomat prosessit ja sanattomat, vain kehossa tuntuvat kokemukset voivat tulla liikkeen kautta näkyviksi ja siten paremmin tietoisen mielen ulottuville. Luovana ja toiminnallisena terapiana TLT antaa asiakkaalle mahdollisuuden omien vuorovaikutustapojen tutkimiseen ja uusien kokeilemiseen turvallisessa terapiasuhteessa.

’Tanssi-liiketerapia soveltuu kaikenikäisille ihmisille, eikä siihen osallistumiseksi vaadita tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia. Terapian tavoitteet määritellään kunkin asiakkaan yksilöllisten edellytyksien ja tarpeiden mukaan. Tanssi-liiketerapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäterapiana ja se voi olla asiakkaan pääasiallinen hoito- tai kuntoutusmuoto tai kokonaiskuntoutuksen osana muiden hoitomuotojen rinnalla.

Menetelminä käytetään kehotietoisuus- ja läsnäoloharjoituksia, rentoutumis-ja stressinpurkuharjoituksia, hengitysharjoituksia, liikkeellistä ja verbaalista vuorovaikutusta, liikeimprovisaatiota, erilaisia kotitehtäviä, pelejä, leikkejä ja muita asiakkaan tilanteeseen sopivia luovia menetelmiä. Käytettävät menetelmät valikoituvat asiakkaan toiveiden ja yhdessä asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Tutustu lisää tanssi-liiketerapeuttiseen työskentelyyn alta löytyvien linkkien kautta tai ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää.

Suomen Tanssiterapiayhdistys
ADTA

Katso myös: Tunnekeskeinen pariterapia

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Ajankohtaista

Valovalkean toiminta

Valovalkea tmi:n toiminta on lakkaamassa ja Susannan toiminta siirtymässä osuuskunnan alaiseksi. Täm Lue lisää...

Sivuja päivitetään.

Nettisivut ovat päivityksen alla. Jos et löydä etsimääsi, otathan yhteyttä sähköpostitse: susanna. Lue lisää...

Vuosi 2017 käyntiin

Nia-tunnit lennähtävät käyntiin helmikuussa 2017! Aika ja paikka säilyy samana kuin syksylläkin: tu Lue lisää...

Tervetuloa tanssimaan!

Vuoden 2016 viimeinen Nia-tunti tanssitaan GL-Salongissa tiistaina 13.12 kello 19.15-20.15. Tunnin Lue lisää...

Ystävänpäivän Nia

Ystävänpäivänä 14.2 sarjakorttilaiset voivat tuoda ystävän mukaan Nia-tunnille; tunti on molemmille Lue lisää...

Kalenteri – ryhmät, kurssit ja tapahtumat

joulukuu 2017
matiketopelasu
« marras   tammi »
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Tykkää Facebookissa